37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο: «Η Οδοντιατρική αναπόσπαστος κρίκος στην ιατρική αλυσίδα», 19-21 Οκτωβρίου 2017, "Βελλίδειο" Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

poster pos

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και ο Συντονιστής του Επιστημονικού Προγράμματος του 37ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, που θα διοργανωθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη από 19 μέχρι 21 Οκτωβρίου 2017, προχωρώντας στην οργάνωση του Κατευθυνόμενου Προγράμματος, απευθύνονται προς όλους τους Διευθυντές Εργαστηρίων και Κλινικών καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. των Οδοντιατρικών Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τους Διευθυντές των Οδοντιατρικών Κλινικών των Νοσοκομείων , τους Προέδρους των Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών και τους Προέδρους των Οδοντιατρικών Συλλόγων , να προτείνουν ένα ή και περισσότερα θέματα για το κατευθυνόμενο σκέλος του προγράμματος .
Φέτος σαν Κεντρικό Θέμα του Συνεδρίου ορίστηκε: «Η Οδοντιατρική αναπόσπαστος κρίκος στην ιατρική αλυσίδα»

Υπενθυμίζεται ότι στο Κατευθυνόμενο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

  • Εισηγήσεις, χρονικής διάρκειας 20 λεπτών
  • Στρογγυλά Τραπέζια, χρονικής διάρκειας 60 και 90 λεπτών

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραφείο γραμματειακής υποστήριξης Premium Congress and Social Events Solutions (Βασ. Ηρακλείου 47, 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310226250 φαξ. 2316009072 ) στη διεύθυνση organization@premium-events.gr

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων του κατευθυνόμενου προγράμματος λήγει την
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Μετά την έγκριση τους τα γραπτά κείμενα των εργασιών του κατευθυνόμενου προγράμματος θα πρέπει να παραδοθούν στην Οργανωτική Επιτροπή σύμφωνα με τις οδηγίες των προς δημοσίευση εργασιών στα «Στοματολογικά Χρονικά» ώστε να δημοσιευτούν στον αντίστοιχο σχετικό τόμο των εκδόσεων του 37ου ΠΟΣ.

Η πρόσκληση ισχύει για την υποβολή εργασιών για το ελεύθερο πρόγραμμα, για αναρτημένες ανακοινώσεις και για ελεύθερες ανακοινώσεις, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, με καταληκτική ημερομηνία την
Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγητής κ. Λάμπρος Ζουλούμης Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Ο Συντονιστής
του Επιστημονικού Προγράμματος

Αν. Καθηγητής κ. Άκης Τσαλίκης Αναπληρωτής Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Κορυφή