Συμπόσιο Ορθογναθικής Χειρουργικής, Δοϊράνη, ΠΓΔτΜ, 13-14 Οκτωβρίου 2017

Η Ορθοδοντική Εταιρεία της ΠΓΔτΜ οργανώνει ορθοδοντικό Συμπόσιο, στη Δοϊράνη, ΠΓΔτΜ, στις 13-14 Οκτωβρίου 2017 με θέμα Ορθογναθική Χειρουργική.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κορυφή