Σεμινάριο JAMES A. MCNAMARA – Σόφια, Βουλγαρία – 15 Σεπτεμβρίου, 2018

Σεμινάριο JAMES A. MCNAMARA – Σόφια, Βουλγαρία– Σεπτέμβριος 15, 2018

“Seeking Efficient and Effective Dentofacial Orthopedics: Lessons Learned along the Way”

Ομιλητής: James A. McNamara DDS, MS, PhD
Bulgarian Orthodontic Society
Σόφια, Βουλγαρία– 15 Σεπτεμβρίου, 2018

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Κορυφή