5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ (Β.Ε.Ε.Ο.)

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ (Β.Ε.Ε.Ο.)

Βελιγράδι, 25-28 Νοεμβρίου 2021

Κορυφή