ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.Β.Ε. 2018

Θεσσαλονίκη 16.01.1018
Αριθ. Πρωτ.: 726

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος σε Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 03 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο «Mediterranean Palace» με τα ακόλουθα θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός απολογισμός 2015-2018 και Οικονομικός απολογισμός του παρελθόντος έτους 2017
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή 7 τακτικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και αναπληρωματικών, καθώς και 3 τακτικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και αναπληρωματικών

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο «Mediterranean Palace», Οδός Σαλαμίνος 3 και Καρατάσου, Θεσσαλονίκη. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να γίνει εγγράφως (με Fax στο 2310-999549 ή με e-mail στο ioanidou[at]dent.auth.gr, υπ’ όψιν του Προέδρου της Ο.Ε.Β.Ε. Καθηγ. Μ. Α. Παπαδόπουλου), μέχρι τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2018.

Εκ μέρους της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος,

Ο Πρόεδρος 
Καθηγητής Μ. Α. Παπαδόπουλος

Η Γενική Γραμματέας
Αναπλ. Καθηγ. Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου

Επειδή υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει απαρτία την πρώτη φορά παρακαλούμε να προγραμματίσετε την παρουσία σας για το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο «Mediterranean Palace» ώστε να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία.

Κορυφή