1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σεμινάριο Δρ. Ίλειας Ρούσσου - Θεσσαλονίκη, 2 Μαρτίου 2019

roussou afisa

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μονοήμερο Σεμινάριο Δρ. Ίλειας Ρούσσου

Επίκουρης Καθηγήτριας Προσθετικής Ε.Κ.Π.Α.

"Οι κρανιογναθικές διαταραχές στην καθημερινή κλινική πράξη".

Θεσσαλονίκη, Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

Ξενοδοχείο Makedonia Palace

 

 

Κορυφή